De standaard

Deze Europese supermarkten leggen het GLOBALGAP-protocol op als basisnorm met als doel het vertrouwen van de consument met betrekking tot voedselveiligheid te behouden. De norm zorgt voor een uniformering van voorschriften betreffende de teelt van producten. Na invoering beschikt een teler over een systeem om aan te tonen dat het product op een verantwoorde manier tot stand is gekomen. Deze internationale productiestandaard voor de teelt besteedt, naast voedselveiligheid, aandacht aan:

  • Minimaliseren van milieuverontreiniging;
  • Terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
  • Meer doelmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • Goed omgaan met gezondheid, welzijn en veiligheid van het personeel;
  • Behoud en verbetering van flora en fauna in de omgeving.

bron: QAssurance